Serviciile noastre

Despăgubiri după incendiu

 • Luarea de măsuri imediate în vederea atenuării pagubei
 • Îndepărtarea reziduurilor de funingine şi fum
 • Conservarea, salvarea maşinilor şi echipamentelor
 • Neutralizarea reziduurilor acide
 • Transportarea materialelor periculoase
 • Salvarea aparatelor electrice şi electronice
 • Curăţirea mobilierului şi altor obiecte casnice
 • Salvarea cărţilor, documentelor
 • Neutralizarea mirosurilor neplăcute
 • Repararea daunelor structurale
 • Executarea integrală a lucrărilor de specialitate

Despăgubirea după inundaţii

 • Luarea de măsuri imediate în vederea atenuării pagubei
 • Îndepărtarea umidităţii pătrunse în structura clădirilor
 • Îndepărtarea reziduurilor lichide şi solide
 • Curăţirea, spălarea ţevilor şi conductelor
 • Uscarea clădirilor şi a şapelor
 • Îndepărtarea vaporilor
 • Îndepărtarea mucegaiului
 • Dezinfectare
 • Transportarea materialelor periculoase
 • Impermeabilizare ulterioară
 • Executarea integrală a lucrărilor de specialitate

Îndepărtarea azbestului

 • Întocmirea registrului azbestului, măsurătorilor, documentaţiei
 • Îndepărtarea izolaţiilor cu azbest difuz
 • Îndepărtarea şnururilor şi flanşelor din azbest
 • Îndepărtarea acoperişurilor din azbest

Curăţire industrială

 • Curăţirea podelelor şi pereţilor stabilimentelor, clădirilor, halelor industriale
 • Curăţirea maşinilor, echipamentelor electrice
 • Curăţirea tablourilor şi panourilor electrice, verificarea cu camere termice
 • Curăţirea echipamentelor şi canalelor sistemelor de ventilaţie