Despăgubiri după incendiu

După un incendiu ne aşteaptă aproape întotdeauna o privelişte tristă. Dincolo de tragediile umane care nu pot fi măsurate în bani şi bunuri materiale, apar şi numeroase daune a căror valoare poate fi exprimată cu precizie. Lucrurile care nu au ars sunt acoperite de reziduuri de funingine şi fum, sau ude ca urmare a lucrărilor de stingere a incendiului! În această situaţie disperată trebuie luate decizii rapide şi bune, cântărind toate consecinţele posibile! Iar consecinţe sunt întotdeauna:

  • Reziduurile de funingine rămase în urma diferitelor materiale combustibile ascund alte pericole! Sunt capabile să provoace corodarea suprafeţelor metalice, putând astfel deteriora echipamentele tehnice, maşinile.
  • Substanţele periculoase create în cursul arderii materialelor combustibile pot ajunge în reţeaua de canalizare sau în sol, provocând daune mai mici sau mai mari mediului înconjurător, putând însă afecta şi zone care nu au fost implicate în mod direct de incendiu, ca urmare a migrării lor datorită deplasării aerului.
  • Apa folosită la stingerea focului, uneori aflată în cantităţi mari în structura clădirilor, poate conduce la apariţia mucegaiului, fapt capabil să producă uneori probleme de lungă durată – chiar de sănătate – oamenilor care trăiesc acolo!

Toate acestea sunt numai câteva din consecinţele caracteristice incendiilor, care pot fi evitate prin cunoştinţe de specialitate şi ajutor corespunzător! Decizii bune pot fi luate numai în cazul cunoaşterii exacte a situaţiei, însă pentru aceasta sunt necesare şi cunoştinţe corespunzătoare! Iată zece criterii pentru care e bine ca în astfel de cazuri să intervină profesionistul:

  • Cunoştinţe de specialitate şi Experienţă. Personalul nostru este compus din specialişti din mai multe domenii, deţinând cunoştinţe practice în privinţa gestionării daunelor!
  • Rapiditate şi Eficienţă. Prin măsuri simple suntem capabili să localizăm daunele şi să reducem pierderile, pentru ca lucrurile să revină la mersul lor firesc.
  • Rentabilitate şi Securitate. Prin procedee speciale pot fi salvate şi acele echipamente care în alte circumstanţe se deteriorează. Pentru lucrurile salvate de noi oferim garanţie în privinţa îndepărtării substanţelor reziduale.
  • Confort şi Încredere. Toate serviciile şi soluţiile provin din aceeaşi mână, astfel încât nu trebuie să vă mai preocupe coordonarea diferiţilor specialişti. Vă oferim o execuţie completă, „la cheie”!
  • Asistenţă şi Consiliere. Chiar din momentul anunţării evenimentului vă furnizăm informaţii utile legate de sarcinile practice de îndeplinit. Solicitaţi evaluarea şi informaţiile noastre gratuite!